Vilkår

Vilkår for tilmelding til Kulturskolen

Bindende tilmelding

Du tilmelder dig Kulturskolen for en sæson ad gangen. 

Tilmelding til Babyrytmik, Musik og Leg, Drama og Billedkunstfag er efter opstart på holdet bindende for hele forløbet.

Ønsker du at udmelde dig inden opstart på hold eller solofag, skal det ske senest fredag i ugen før, du skulle være startet op. Herefter er du bundet af betaling på minimum én rate. Det er muligt at udmelde sig efter henholdsvis 1. og 2. rate. Se tidsfristerne herunder.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt (gerne pr. mail) til Kulturskolens kontor.

  • Udmeldelse modtaget senest fredag i ugen før du skal starte op: Ingen betaling.
  • Udmeldelse modtaget senest 1. oktober: 1. rate betales. Undervisning frem til 20. november.
  • Udmeldelse modtaget senest 1. februar: 1. og 2. rate betales. Undervisning frem til 19. marts.
  • Udmeldelse efter 1. februar: alle 3 rater betales.

Priser

Omlægning af undervisning

Der kan i løbet af sæsonen ske omlægning af undervisningen, bl.a. til fællesundervisning med andre elever. Der gives besked i god tid. 

Afbud og aflysninger

Du skal melde afbud til læreren, hvis du er syg eller af anden grund ikke kan komme til undervisning. Elever må ikke møde op, hvis de er syge! De risikerer at smitte lærerne og derved kan det betyde aflysninger for mange. Er man fraværende fra skole pga. sygdom, SKAL man også melde fra til kulturskoleundervisningen for at undgå smittespredning. Vi forbeholder os retten til at sende syg elev hjem. 

Aflyser læreren undervisningen, får du besked så tidligt som muligt via SMS til de oplyste mobilnumre. Husk derfor altid at opdatere dine oplysninger på www.speedadmin.dk.

Ved mere end 3 aflysninger fra Kulturskolens side i en sæson nedsættes betalingen, eller undervisningen afvikles på et senere tidspunkt. 

Ved mere end 1 aflysning fra Kulturskolens side i et forløb i Babyrytmik eller Musik og Leg nedsættes betalingen, eller undervisningen afvikles på et senere tidspunkt. 

Noder 

Der må påregnes udgifter til indkøb af noder ved de fleste fag.

Billeder og video

Kulturskolen forbeholder sig ret til, at tage billeder og video i undervisningssituationer, samt til koncerter og arrangementer. Der kan være tale om både gruppebilleder og portrætfotos. Kulturskolen forbeholder sig ret til at bruge billede- og videomateriale på Kulturskolens hjemmeside, på vores facebookside, på vores Instagram profil samt i vores trykte medier. På sidste side i tilmeldingsportalen bliver du bedt om at tage stilling til ovenstående. Du kan til enhver tid bede om af få materiale fjernet fra digitale platforme ved at kontakte kontoret. Klik her og læs om hvordan vi behandler dine data.

Adresselister

Der uddeles ind i mellem adresselister til deltagerne på de enkelte hold og arrangementer til brug for at arrangere fælleskørsel og musiklegeaftaler m.m. Ved tilmelding accepterer du at vi deler oplysninger om navn, adresse og kontaktoplysninger med de andre på holdet. Giv kontoret besked, hvis du ikke ønsker dine oplysninger på adresselisterne.

Kørsel

Ved tilmelding accepterer man, at Kulturskolens personale må fragte elever i egne biler i forbindelse med Kulturskolens aktiviteter og arrangementer.

Venteliste

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis vi ikke har mulighed for at tilbyde plads til alle, vil de sidst registrerede blive sat på venteliste, og evt. blive tilbudt en plads senere. Vi kan desværre ikke garantere alle en plads, selv om tilmeldingsfristen overholdes. Ventelisteelever vil få fortrinsret frem for nytilmeldte ved ny sæson.

Orlov

Du kan som elev i Kulturskolen søge orlov et år, hvis du f.eks. skal på efterskole, og ønsker at bevare din mulighed for en plads i Kulturskolen i den efterfølgende sæson. Send en mail til Kulturskolens kontor, hvis du ønsker at søge orlov.

Elever bosiddende i andre kommuner

Kulturskolens pladser tilbydes først elever fra Hedensted kommune.  Elever bosiddende i andre kommuner opkræves dobbelt takst. Undtaget er børn og unge fra andre kommuner, der går i skole i Hedensted Kommune, på f.eks. folkeskole, efterskole eller gymnasium. Disse elever optages i Kulturskolen på lige vilkår med elever bosiddende i Hedensted Kommune.

Særlige hensyn

Forældre opfordres til at orientere underviseren om forhold, der har indflydelse på elevens evne til at kunne modtage undervisning (fx. sociale udfordringer, psykisk problemer eller andet). Notér disse forhold i "Kommentar-feltet" når du tilmelder dit barn.

Vi underviser også børn med fysiske eller psykiske handicaps. Kontakt blot Kulturskolens kontor i så tilfælde. 

Manglende betaling

Restance kan medføre, at eleven udelukkes fra undervisningen og fra at blive optaget i ny sæson.

Personoplysninger

Personoplysninger du giver ved tilmelding til Kulturskolen gives frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger, og kan trække disse tilbage til enhver tid. Konsekvensen af ikke at oplyse de fornødne personoplysningerne vil være, at din ansøgning ikke kan behandles. Personoplysningerne bruges udelukkende til behandling af tilmelding til skolen samt kommunikation vedrørende deltagelse i, og eventuel opkrævning, af efterfølgende aktiviteter. Personoplysningerne om den registrerede opbevares så længe der er behov herfor, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Den Registrerede er bekendt med at denne kan læse mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.dk.