Priser

Priserne herunder er gældende for sæson 24/25
Guitar og hånd
Den samlede pris fordeles over 3 rater pr. sæson: oktober, december og marts.
(1 rate = 12 lektioner, medmindre andet er angivet herunder)
OBS: Undtaget er babyrytmik, musik og leg, musik & mindfulness, drama og billedkunst, hvor man betaler hele beløbet på en gang.

Priser 0-25 år

Instrumentalundervisning på hold (inkl. sang) 950 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 20 min. om ugen 1.210 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 25 min. om ugen 1.500 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 30 min. om ugen 1.800 kr pr rate
Instrumentalundervisning To generationer (voksen/barn) 2.030 kr pr rate
Musik og Mindfulness 2 generationer - forløb på 8 lektioner 710 kr (betales samlet)
Sammenspil (gratis hvis du går til instrumentalundervisning) 630 kr pr rate
Elektronisk musik  630 kr pr rate
Musikværksted - forløb på 30 lektioner (10 uger/rate) 520 pr rate
Musikfabrikken 630 pr rate.
Band for begyndere/band for øvede 630 kr pr.rate
Bandklub 630 kr pr rate
Orkester (gratis hvis du går til instrumental undervisning) 630 kr pr rate
Tørring Skoleorkester (TØSK) 260 kr pr rate
Børnekor  630 kr pr rate
Babyrytmik - forløb på 10 lektioner 500 kr (betales samlet)
Musik & Leg - forløb på 12 lektioner 590 kr (betales samlet)
Billedkunst - forløb på 10 lektioner 665 kr (betales samlet)
Billedkunst 2 generationer - forløb på 10 lektioner 920 kr (betales samlet)
Dans - forløb på 33 lektioner 660 kr pr. rate
Drama - forløb på 23 lektioner 
710 kr (betales samlet)
 
 
 
Vedr. instrumentalundervisning: Den ugentlige undervisningstid for instrumentalundervisning kan flere gange i løbet af sæsonen omlægges til bl.a. fællesundervisning med andre elever. Prisen for instrumentalundervisning er inklusiv fællesaktiviteter, sammenspil, koncerter og arrangementer.

_______________________________________________________

Priser for elever over 25 år

Elever over 25 år, der går til instrumentalundervisning, kan gratis deltage i sammenspil og orkester.
Priser sæson 24/25
Solo 20 min. om ugen           1.810 kr pr rate
Solo 25 min. om ugen 2.270 kr pr rate
Solo 30 min. om ugen 2.700 kr pr rate
Sammenspil (gratis hvis du går til instrumentalundervisning)  630 kr pr rate
Kulturskolens Orkester 630 kr pr rate
Lunge/KOL-kor (30 uger, OBS: 10 lektioner pr rate) 400 kr pr rate

_______________________________________________________

Instrumentleje

Pris for instrumentleje (på nær ukulele og akustisk guitar): 340 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.
Særlig pris for ukulele og akustisk guitar: 170 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.

Indskrivningsgebyr

Der tillægges et engangssadministrationsgebyr på 50 kr. pr. tildelte undervisningstilbud.

Opkrævning

Den samlede pris fordeles over 3 rater pr. sæson: oktober, december og marts. 
Undtaget er babyrytmik, musik og leg, musik og mindfulness, drama og billedkunst, hvor man betaler hele beløbet på en gang. 
(1 rate = 12 lektioner, medmindre andet er angivet herunder)
Opkrævning udsendes fra kommunens betalingskontor til betalers E-boks ca. 10 dage før forfaldsdato (som er d. 1. i måneden). Sidste rettidige indbetalingsdato er d. 5. i måneden. 
Vær opmærksom på, at hvis du har tilmeldt kommunale betalinger til PBS, kan du se Kulturskolebetalingen på din samlede kommunale betalingsoversigt.

Fripladsordning

Kulturskolen har en fripladsordning, hvor du kan søge om delvis friplads for én sæson ad gangen. Du kan læse mere om fripladsordningen, krav m.v. her.