Priser

Sæson 21/22

Priser 0-25 år

Priser (gældende for sæson 21/22)
Babyrytmik. Forløb på 10 lektioner 450 kr. (betales samlet)
Musik og leg. Forløb på 12 lektioner 530 kr. (betales samlet)
Musikværksted 470 pr. rate.
Musikfabrikken  570 pr. rate. 
Tørring Skoleorkester (TØSK) 230 kr. pr. rate. 
Børnekor (OBS: halvpris, hvis du går til instrumentalundervisning) 470 kr. pr. rate. 
Musikkarrusel 850 kr. pr. rate. 
Sangværksted  850 kr. pr. rate. 
Instrumentalundervisning for hold 850 kr. pr. rate. 
Solo 20 min. om ugen 1.080 kr. pr. rate. 
Solo 25 min. om ugen 1.350 kr. pr. rate. 
Solo 30 min. om ugen 1.610 kr. pr. rate. 
To generationer 1.820 kr. pr. rate. 

Sammenspil (Pris, hvis du ikke går til instrumentalundervisning)

570 kr. pr. rate. 

Dramaskole, pris for hel sæson

650 kr. (betales samlet)
Billedkunst (forår eller efterår). Forløb på 10 lektioner 600 kr. (betales samlet)

Ved instrumentalundervisning: Den ugentlige undervisningstid for instrumentalundervisning kan flere gange i løbet af sæsonen omlægges til bl.a. fællesundervisning med andre elever. Prisen for instrumentalundervisning er inklusiv fællesaktiviteter, sammenspil, koncerter og arrangementer.

_______________________________________________________

Priser for elever over 25 år

Elever over 25 år, der går til instrumentalundervisning, kan gratis deltage i sammenspil og orkester.

Priser
Solo 20 min. om ugen           1.620 kr. pr. rate
Solo 25 min. om ugen 2.030 kr. pr. rate
Solo 30 min. om ugen 2.420 kr. pr. rate
Sammenspil  560 kr. pr. rate
Kulturskolens Orkester 560 kr. pr. rate

_______________________________________________________

Instrumentleje

Pris for instrumentleje (på nær ukulele og akustisk guitar): 300 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.
Særlig pris for ukulele og akustisk guitar: 150 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.

Indskrivningsgebyr

1. rate tillægges et administrationsgebyr på 40 kr.

Opkrævning

Prisen for undervisningen opkræves i 3 rater pr. sæson til hhv. oktober, december og marts. Undtaget er Drama, Billedkunst, Babyrytmik samt Musik og Leg, som betales i ét samlet beløb. 

Opkrævning udsendes fra kommunens betalingskontor til betalers E-boks ca. 10 dage før forfaldsdato (som er d. 1. i måneden). Sidste rettidige indbetalingsdato er d. 5. i måneden. 

Vær opmærksom på, at hvis du har tilmeldt kommunale betalinger til PBS, kan du se Kulturskolebetalingen på din samlede kommunale betalingsoversigt.

Fripladsordning

Kulturskolen har en fripladsordning, hvor du kan søge om delvis friplads for én sæson ad gangen. Du kan læse mere om fripladsordningen, krav m.v. i boksen Læs mere.