Priser

Priserne herunder er gældende for sæson 23/24
Guitar og hånd

Priser 0-25 år

Instrumentalundervisning på hold (inkl. sang) 910 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 20 min. om ugen 1.160 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 25 min. om ugen 1.440 kr pr rate
Instrumentalundervisning solo 30 min. om ugen 1.730 kr pr rate
Instrumentalundervisning 2 generationer (voksen/barn) 1.950 kr pr rate
Musik og Mindfulness 2 generationer - forløb på 8 lektioner 700 kr (betales samlet)
Sammenspil (gratis hvis du går til instrumentalundervisning) 610 kr pr rate
Musikværksted - forløb på 30 lektioner (10 uger/rate) 500 kr pr rate
Musikværksted i Lindved - forløb på 24 lektioner (8 uger/rate) 400 kr pr rate
Musikfabrikken 610 kr pr rate.
Band for begyndere/band for øvede 610 kr pr.rate
Bandklub 610 kr pr rate
Orkester (gratis hvis du går til instrumental undervisning) 600 kr pr rate
Tørring Skoleorkester (TØSK) 250 kr pr rate
Spirelinje (under forudsætning af at du er tilmeldt 25 min solo) gratis
Talentlinje (under forudsætning af at du er tilmeldt 30 min solo) gratis
Babyrytmik - forløb på 10 lektioner 480 kr (betales samlet)
Musik & Leg - forløb på 12 lektioner 570 kr (betales samlet)
Billedkunst - forløb på 10 lektioner 645 kr (betales samlet)
Billedkunst 2 generationer - forløb på 10 lektioner 900 kr (betales samlet)
Dans - forløb på 33 lektioner 630 kr pr. rate

Drama - forløb på 23 lektioner 

700 kr (betales samlet)

 

 

 

 

 

 

 

Vedr. instrumentalundervisning: Den ugentlige undervisningstid for instrumentalundervisning kan flere gange i løbet af sæsonen omlægges til bl.a. fællesundervisning med andre elever. Prisen for instrumentalundervisning er inklusiv fællesaktiviteter, sammenspil, koncerter og arrangementer.

_______________________________________________________

Priser for elever over 25 år

Elever over 25 år, der går til instrumentalundervisning, kan gratis deltage i sammenspil og orkester.

Priser sæson 23/24
Solo 20 min. om ugen           1.740 kr pr rate
Solo 25 min. om ugen 2.180 kr pr rate
Solo 30 min. om ugen 2.590 kr pr rate
Sammenspil (gratis hvis du går til instrumentalundervisning)  610 kr pr rate
Kulturskolens Orkester 600 kr pr rate

_______________________________________________________

Instrumentleje

Pris for instrumentleje (på nær ukulele og akustisk guitar): 320 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.
Særlig pris for ukulele og akustisk guitar: 160 kr. pr. rate. 3 rater pr. år.

Indskrivningsgebyr

Der tillægges et engangssadministrationsgebyr på 40 kr. pr. tildelte undervisningstilbud.

Opkrævning

Den samlede pris fordeles over 3 rater pr. sæson: oktober, december og marts. 

Undtaget er babyrytmik, musik og leg,musik og mindfulness, drama og billedkunst, hvor man betaler hele beløbet på en gang. 

(1 rate = 12 lektioner, medmindre andet er angivet herover)

Opkrævning udsendes fra kommunens betalingskontor til betalers E-boks ca. 10 dage før forfaldsdato (som er d. 1. i måneden). Sidste rettidige indbetalingsdato er d. 5. i måneden. 

Vær opmærksom på, at hvis du har tilmeldt kommunale betalinger til PBS, kan du se Kulturskolebetalingen på din samlede kommunale betalingsoversigt.

Fripladsordning

Kulturskolen har en fripladsordning, hvor du kan søge om delvis friplads for én sæson ad gangen. Du kan læse mere om fripladsordningen, krav m.v. i boksen herunder