MusikTalent Tørring

Tag 7.-9.klasse på Tørring Skole og kombinér musikken med din skoledag!

Bliv en del af kommunens musikalske talenthold

Der er plads til ca. 14 elever i alt på talentholdet. Eleverne kommer fra både 7., 8. og 9. klasse, og mødes så flere gange om ugen til fælles timer. Man går således sammen med sin stamklasse de fleste af ugens timer.

Timerne sammen med de andre talentelever finder sted dels i valgfagstimerne dels umiddelbart efter skoletid. 

Kernen i den musikalske udvikling er den undervisning, som man modtager på sit instrument eller i sang, samt den daglige øvning. Det er derfor en forudsætning for at gå på talentholdet, at man modtager undervisning i sit instrument/sang ved siden af sin skolegang. Talentholdet tilbyder et musikalsk miljø og kvalificeret undervisning, der kan støtte op om den enkeltes musikalske udvikling.