Om MTT

Musik skaber hele mennesker

 

Målet med at oprette MusikTalent Tørring er, at styrke, udvikle og uddanne musiktalenter i Hedensted Kommune og omegn.

Vi ønsker at skabe et særligt musikmiljø, hvor de musikinteresserede unge kan spejle sig i andre unge med samme interesse. Vi ønsker at støtte op om de talentfulde elevers musikalske udvikling, så de får det bedst mulige grundlag at arbejde videre med musikken på. Vi ønsker at støtte eleverne i at udvikle deres egne skabelsesprocesser.

Vi tror på:

 • at musik skaber hele mennesker
 • at musik skaber kreative mennesker
 • at musik udvikler evnen til koncentration og fordybelse
 • at musik styrker indlæringen
 • at musik skaber fællesskab
 • at musik kan bygge broer mellem mennesker og kulturer

Hvem er talenteleverne?

På MusikTalent Tørring kan du gå på hold med andre unge, der har musikken som interesse.

I et musikalsk talentmiljø har du mulighed for konstant at forsøge at overskride dine egne grænser, søge feed-back hos andre elever og dygtige lærere og udforske musikken i et inspirerende fællesskab.

Vigtige sider hos dig er at:

 • Du vil udvikle dit talent for musik.
 • Du har musikalske ambitioner og drømme
 • Du har lyst til at få nye musikalske venskaber
 • Du vil prioritere musikken
 • Du går til instrumental- eller sangundervisning i Musikskolen, og ønsker en skolegang, der kan støtte op om din musikalske udvikling