Musik

Læs mere om Kulturskolens musiktilbud inden for både hold- og soloundervisning her.

Vi vægter samspil og samvær!

Når du tilmelder dig et af vores musiktilbud i Kulturskolen har du mange forskellige muligheder for holdundervisning eller instrumentalundervisning.

Der er en stor glæde og inspiration ved at gå til musik sammen med andre. For Kulturskolens musikelever er det derfor en stor del af undervisningen, at eleverne spiller sammen.

Tilmelder du dig musik-soloundervisning er det derfor vigtigt at vide, at nogle af solotimerne kan blive omlagt til fællestimer med andre elever.

Samværet og samspillet er et vigtigt element i vores uddannelser i Kulturskolen, hvilket også ligger til grund for, at der på nogle skoler er faste fællestimer for instrumentalelever.