MTT undervisning

Teori og praksis i et musikalsk og inspirerende fællesskab

 

På talentholdet vil du modtage ca. 4 ugentlige lektioner med sammenspil, brugsklaver, musikkendskab og andre understøttende fag. Vi arbejder bl.a. med gehør og improvisation, sangskrivning/komposition og performance. Dertil kommer planlagte fælles øvegange med de andre musiktalentelever.

Musiktalentholdet udgør det musikalske fundament for skolens årlige musical. Du kommer derudover til at deltage i en del koncerter og arrangementer uden for den almindelige skoletid.

Hvert år vil du i samarbejde med dine lærere evaluere dit uddannelsesforløb og sætte målsætninger for din videre talentudvikling.

Underviserne på holdet er konservatorieuddannede musikundervisere fra Kulturskolen.