Indhold

Undervisningen omfatter hver uge:

  • 45 minutter soloundervisning på hovedinstrument.
  • 2 timers fællesfag med bl.a. teori/hørelære og sammenspil

Soloundervisningen kan fortsætte hos den nuværende lærer eller anden instrumentallærer, mens fællestimen finder sted på Hedensted Skole tirsdag kl. 17.30-19.30.

Eleverne på talentlinjen deltager i løbet af året i en række af Kulturskolens arrangementer.

Forældrene er automatisk med i talentlinjens forældrekreds, der bakker op om talenteleverne ved bl.a. at arrangere fælles kørsel og koncertture.

Prisen er den samme som for 30 minutters solo undervisning.
Fællesfagene er gratis og obligatoriske.