Undervisningstilbud og fag

Her kan du finde alle de undervisningstilbud Kulturskolen har.

Der er tilbud til alle aldre, også til de yngste børn og til voksne.

Når du tilmelder dig Kulturskolen har du mange forskellige muligheder for holdundervisning eller instrumentalundervisning.

Det er en stor glæde og inspirerende at gå til musik-, drama- eller billedskole sammen med andre. For musikelever er det derfor en stor del af undervisningen at eleverne spiller sammen.

Tilmelder du dig musik-soloundervisning er det derfor vigtigt at vide, at nogle af solotimerne kan blive omlagt til fællestimer med andre elever.

Samspillet og samværet er et vigtigt element i vores uddannelser i Kulturskolen, hvilket også ligger til grund for, at der på nogle skoler er faste fællestimer for instrumentalelever.