Talentlinje

For dig med særlig interesse for musik og vilje til at yde en ekstra indsats.

Bliv bedre rustet til et aktivt, musikalsk miljø.

Kulturskolen tilbyder elever, der optages på talentlinjen ekstra instrumentalundervisning, der i sammenhæng med fællestimer giver eleverne de bedste muligheder for at udvikle sig både instrumentalt, musikalsk og socialt.

Målet er, at eleven bliver rustet til at være et musikalsk aktiv i lokalmiljøet, samt kunne søge videre i det musiske uddannelsesmiljø, f.eks. MGK.

Talentlinjen er for elever i 7. klasse og op til 18 år med særlig interesse/talent for musik, som har lyst til at bruge mere tid på musikken. 

Linjen er 2-årig, og der optages hvert år nye elever efter en optagelsesprøve.

Tilmelding

Man indstilles til talentlinjen af sin instrumentallærer.
Tag en snak med din lærer, hvis du er interesseret.

Man kan ikke til- eller gentilmelde sig via tilmeldingsformularen i speedadmin.

Indhold

Undervisningen omfatter hver uge:

  • 45 minutter soloundervisning på hovedinstrument.
  • 2 timers fællesfag med bl.a. teori/hørelære og sammenspil

Soloundervisningen kan fortsætte hos den nuværende lærer eller anden instrumentallærer, mens fællestimen finder sted på Hedensted Skole tirsdag kl. 17.30-19.30.

Eleverne på talentlinjen deltager i løbet af året i en række af Musikskolens arrangementer.

Forældrene er automatisk med i talentlinjens forældrekreds, der bakker op om talenteleverne ved bl.a. at arrangere kaffe/kage, fælles kørsel og koncertture.

Prisen er den samme som for 30 minutters undervisning.
Fællesfagene er gratis og obligatoriske.

Kom med på talentlinjen

Der er infoaften om talentlinjen og spirelinjen på Hedensted Skole til april 2021. En præcis dato kommer senere. Tidsrummet er typisk kl. 18.30-19-30.

Elever, der ønsker at komme med på talentlinjen, skal indstilles af deres lærer senest d. 14. maj. Tag kontakt til din lærer eller Kulturskolens kontor, hvis du er interesseret.

For at komme med på talentlinjen skal man deltage i en optagelsesprøve som foregår:
Fredag d.... til maj 2021. (En præcis dato kommer).
Mindst en forælder er med til prøven.

Da er der et begrænset antal pladser på talentlinjen, kan vi desværre ikke garantere plads til alle kvalificerede ansøgere. 

Optagelsesprøven består af følgende elementer:

  • Spille/synge selvvalgt musikstykke
  • Høre forskel på treklange i dur og mol.
  • Efterklappe 8-dels rytmer af 1 takts varighed
  • Spille prima vista og/eller improvisere
  • Samtale med forældre og elev om elevens parathed, herunder mødepligt og øvepligt, samt forældrenes opgave

Prøven kan yderligere indeholde:

  • Spille dur/mol-skala og treklang med op til 2 fortegn over én oktav